Lapponia. Art of time.


Konstnären Björn Weckströms modiga idé i början av 1970-talet om att framställa klockor hos Lapponia har lett till slutresultatet som visas på utställningen Lapponia. The Art of Time. Lapponia Jewelry tillhör en av de få finländska företagen inom smyckebranschen som har en egen klockproduktion. I Finlands Urmuseums specialutställning visas Lapponias 49 klockmodeller för första gången i sin helhet inför publik.

I utställningen har man lyft fram konstnärernas visioner, som gömmer sig bakom klockarnas formspråk, design och namn. Lapponia -smyckets själ finns i dess igenkännlighet, vilken är inspirerad av den rena naturen i norr och de mångsidiga formerna där. Faktumet att Lapponia började producera klockor på 1970-talet speglar väl företagets roll som föregångare och som väljare av modiga inriktningar i Finland.

Till Lapponia Jewelrys 50-åriga historias ära vill Finlands Urmuseum med sin utställning berätta om den finländska hantverksfärdigheten, design och klockor. Utställningen har genomförts i ett samarbete mellan Finlands Urmuseum och Lapponia Jewelry Oy. Utställningen baseras på intervjuer med de konstnärer som designat klockorna, urmakare och Lapponias produktionspersonal.


4.5.2011 - 1.4.2012