Kelloseppäkoulu 60 vuotta

26.5.2004 - 30.1.2005
 

Suomen kellomuseo juhlisti Kelloseppäkoulun 60-vuotista taivalta suomalaisen kelloseppäkoulutuksen historiaa esittelevällä näyttelyllä. Samalla museo juhli itsekin, sillä kellomuseon kokoelmaa ryhdyttiin keräämään heti kelloseppäkoulun perustamisen yhteydessä Lahdessa vuonna 1944.

Kelloseppäkoulu on yksityinen ammattioppilaitos, jota ylläpitää Kellosepäntaidon Edistämissäätiö. Koulu sijaitsee Espoossa, Tapiolan keskustan tuntumassa – Suomen kellomuseon toimiston viereisessä rakennuksessa. Kelloseppäkoulu kouluttaa kelloseppiä ja mikromekaanikkoja. Kelloseppätutkinto tähtää kelloalan korjaus- ja myyntitehtäviin. Mikromekaanikko-tutkinnon tavoitteena on antaa valmiudet työskennellä elektroniikka- ja instrumenttiteollisuuden suunnittelu-, huolto- ja vaativissa valmistustehtävissä.

Kelloseppäkoulu on perustettu vuonna 1944 Lahteen. Suomen Kelloseppäliitto ry sai sodan vielä kestäessä käyttöönsä Lahden sähkölaitoksen tilat, jotka kunnostettiin kouluksi. Lahdessa koulu toimi aina vuoteen 1959, jolloin Tapiolaan valmistuivat uudet koulu- ja asuntolarakennukset. Koulu toimi 1970-luvulle saakka sisäoppilaitoksena. Vuonna 1979 asuntolassa asuminen tehtiin vapaaehtoiseksi ja vuonna 1997 asuntolasta luovuttiin kokonaan.

Koulusta on sen olemassaolon aikana valmistunut kaikkiaan yli 700 kelloseppää. He ovat sijoittuneet pääasiallisesti kello- ja jalometallialalle erilaisiin vähittäiskaupan tehtäviin. Yli puolet alalle jääneistä on perustanut jossain elämänsä vaiheessa kelloliikkeen. Loput valmistuneista ovat sijoittuneet rinnakkaisaloille suurta tarkkuutta vaativiin tehtäviin.

Suomalaisten kelloseppien on ollut helppo saada työtä ulkomailta ja useita heistä työskenteleekin tällä hetkellä Sveitsissä, Englannissa ja Yhdysvalloissa.  Vaatimattomasta sodan aikaisissa niukoissa oloissa aloittaneesta oppilaitoksesta on vuosien mittaan kehittynyt aktiivinen, kansainvälinen ja arvostettu oppilaitos, jonka koulutustehtävä on laajentunut käsittämään paitsi kelloseppien peruskoulutuksen myös mikromekaanikkojen sekä alan kaupallisen koulutuksen.

Koulutus kestää kolme vuotta. Kaksi kolmasosaa opetuksesta on käytännön työtä ja loppuosa tietopuolista opetusta. Teoriaosuus jakaantuu työhön liittyvään teoriaan ja yleissivistäviin aineisiin, joita ovat mm. vieraat kielet, matematiikka ja yrittäjyyteen liittyvät aineet.Teksti: Tuulia Tuomi